Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_6 27 Jul

संसारी जीवनात परमेश्वराचे रुप पहा ह.भ.प. बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचन पुणे : मनात वाईट विचार नसतील तर माणूस चांगले कर्म करतो. वाईट कृत्य करीत असताना देहाला बांधू शकतो परंतु मनाला बांधता येत नाही. मनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते. दारू सोडण्याकरीता प्रयत्न करतो पण […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_6 26 Jul

परमार्थ उभा करण्याकरीता कष्टाची तयारी हवी ह.भ.प. बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचन पुणे : साधू-संत आणि देवाची कृपा असल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट होत नाही. संतांची कृपा जतन केली, तरी ती या जन्मासह पुढच्या जन्मी देखील उपयुक्त ठरते. परमार्थ उभा करण्याकरीता खूप कष्ट घ्यावे लागतात, ते योग्य […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_6 25 Jul

देह ही परमेश्वरची भेट हे कळणे म्हणजे भक्ती ह.भ.प. बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचन पुणे : संसार सोडून सन्यास घेणे म्हणजे परमार्थ नाही. विठ्ठलपंतांनी सन्यास घेतला परंतु ते पुन्हा संसारात आले आणि वारकरी संप्रदायाचा पाया रचला गेला. या वारकरी संप्रदायाने अनेकांचा उद्धार झाला. घरात राहणारा […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_6 24 Jul

कीर्तन-प्रवचन हे भक्तीचे वर्म ह.भ.प बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचन पुणे : जीवनात प्रत्येकाला समाधान हवे असते. समाधानाच्या शोधात माणूस असतो. हे समाधन शोधण्याकरीता माणूस संसाराचा त्याग करून वनवासी जातो. समाधान, मन:शांती शोधण्याकरीता संसाराचा त्याग करण्याची गरज नाही. आपल्या दैनंदिन जेवणाचे वर्म मीठ असते, तसेच […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_6 23 Jul

अहंकार सोडल्यानंतर परमार्थाची वाटचाल पुणे : संसार सोडला तर देव भेटतो असे म्हणतात, परंतु संसार सोडण्याचा आणि देव भेटण्याचा संबंध नाही. रोजचे क्रिया-कर्म का टाकायचे, त्यामध्येच भगवंताचे रुप असते. जीवनात कोणतेही कार्य करताना त्याचा अहंकार करू नका. कर्तेपणा आला की यशाला उतरती कळा लागते. जीवनात कर्तृत्व घडवा पण त्याच्यामध्ये अहंकार नको. परमेश्वराच्या कृपेसाठी संसार सोडायचा […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_5 22 Jul

विसंगती हीच जीवनाची खरी संगती ह.भ.प बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचन पुणे : आपण परमेश्वराकडे काही मागितले आणि ते पूर्ण झाले नाही, तर परमेश्वराची कृपा नाही असे आपण म्हणतो. पण त्याने दिलेले जीवन म्हणजेच भगवंताची खरी कृपा आहे. जीवंतपणा हे भगवंताच्या प्रेमाचे प्रत्यक्ष दर्शन आहे. […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_4 21 Jul

कृती आणि वृत्तीतील प्रेमातून भक्तीची निर्मीती ह.भ.प बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचन पुणे : परमेश्वराची भक्ती म्हणजे फक्त पूजाअर्चा नाही, तर त्या कृतीमध्ये भक्ती देखील असली पाहिजे. जशी कृती तशी वृत्ती असेल तर या कृतीचे रुपांतर भक्तीमध्ये होते. कृती आणि वृत्तीतून येणा-या प्रेमातूनच भक्तीची निर्मिती […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_6 20 Jul

भ्रमंतीअंती पांडुरंगाच्या चरणाशिवाय समाधान नाही ह.भ.प बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचनात कामिका एकादशीनिमित्त कीर्तन पुणे: माणसाचं मन एका ठिकाणी थांबत नाही. भ्रमरासारखे माणसाचे मन सतत भ्रमंती करते. संकल्प, विकल्प हे प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात सातत्याने सुरुच असतात. आपले बरे होईल, याकरीता मनुष्य परमार्थ करतो. परंतु आज […]

Baba_Maharaj_Satarkar_125Year_6 19 Jul

रामकृष्ण हरी च्या नामस्मरणात परमार्थाचे सार ह.भ.प बाबामहाराज सातारकर : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट शतकोत्तर महोत्सवानिमित्त चार्तुमास प्रवचन पुणे: यज्ञ, याग हा कर्मकांडाचा भाग आहे. कर्मकांडाचा शेवट हा स्वर्गात होतो. परंतु यज्ञ व यागापेक्षा भगवंताचे नामस्मरण हे सहज सोपे आहे. ज्या मंत्राचा व नामाचा अधिकार सर्वांना आहे, असे नारायणाचे नाव आहे. […]