१० मार्च २०१९, रविवार विनायकी चतुर्थी , २४ मार्च २०१९, रविवार - संकष्ट चतुर्थी ; चंद्रोदय : रात्री 10:०९ वाजता.(पुणे)