१३ जानेवारी २०२०, सोमवार- संकष्टी चतुर्थी; चंद्रोदय : रात्री ०८:५९ वाजता.(पुणे), २८ जानेवारी २०२०, मंगळवार - विनायकी चतुर्थी - गणेश जन्म (अंगारक योग).