६ जून २०१९, गुरुवार विनायकी चतुर्थी, २० जून २०१९, गुरुवार - संकष्टी चतुर्थी ; चंद्रोदय : रात्री ०९:४७ वाजता.(पुणे), ६ जून २०१९, गुरुवार - शेषात्मज गणेश जयंती