१५ नोव्हेंबर २०१९, शुक्रवार - संकष्टी चतुर्थी; चंद्रोदय : रात्री ०८:१९ वाजता.(पुणे), ३० नोव्हेंबर २०१९, शनिवार - विनायकी चतुर्थी.