२ ऑक्टोबर २०१९, बुधवार - विनायकी चतुर्थी, १७ ऑक्टोबर २०१९, गुरुवार - संकष्टी चतुर्थी; चंद्रोदय : रात्री ०८:४५ वाजता.(पुणे), ३१ ऑक्टोबर २०१९, गुरुवार - विनायकी चतुर्थी.

श्रींच्या उत्सवातील गणेश याग

उत्सव मंडपातील याग

दि. ३ ते ७ सप्टेंबर २०१९
वेळ – सकाळी ८ ते दु. १२ व दु. १ ते दु. ४ पर्यंत.

मंदिरातील गणेश याग

दि. ८ सप्टेंबर २०१९
वेळ – सकाळी ८ ते दु. १२ व दु. १ ते दु. ४ पर्यंत.

दि. १० सप्टेंबर २०१९
वेळ – सकाळी ८:३० ते दु १२ पर्यंत.

टीप: एका सत्रात फक्त चार जोड्या घेण्यात येतील. पैसे भरल्यानंतरच ‘गणेश यागा’ करीता बसण्यास ग्राह्य धरले जाईल.

आजच गणेश यागासाठी नोंदणी करा

संपर्क: ०२०- २४४७९२२२ , २४४३०५२७
संपर्काची वेळ – सकाळी १० ते सायं ५